ZERO WASTE FEST 2023 TAISYKLĖS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šių taisyklių tikslas yra garantuoti festivalio Zero Waste Fest (toliau – Festivalio) dalyvių saugumą apibrėžiant dalyvių elgesio ribas, taip pat užtikrinti kiekvieno, atvykusio į šį renginį ir jo teritoriją (toliau Festivalio Dalyvio), bei Festivalio organizatoriaus „VšĮ Inovatorių slėnis” (toliau – Organizatorius) teises bei pareigas. 

Festivalio pradžia: Festivalio svečiai į festivalio teritoriją įleidžiami tik nuo penktadienio 2023m. rugpjūčio 11 d. 14:00 val 

Festivalio pabaiga: 2023m. rugpjūčio 13 d. 07:00 val. – 14:00 val 

 1. Festivalio teritorija – tai renginio žemėlapyje apibrėžta renginio teritorija, kurioje galioja Organizatoriaus nustatytos taisyklės ir į kurią galima patekti tik nusipirkus bilietą. 
 2. Festivalio teritorija skirstoma į 3 zonas:

3.1. Aktyvi zona – tai teritorija, kurioje vyksta koncertai, pramogos, užsiėmimai,  dirbtuvės ir prekyba; 

3.2 Poilsio zona – tai apgyvendinimo teritorija, kurioje yra palapinių miestelis, laboratorija „Medus“ ir Vienuolyno hostelis. 

3.3 Parkingo zona – tai vieta, kurioje Festivalio svečiai turės galimybę pasistatyti  savo transporto priemones (paslauga nemokama). 

 1. Įsigijus festivalio bilietą papildomai nereikia įsigyti bilieto į parkingo zoną ir palapinių miestelį. 
 2. Palapines galima statyti tik tam pritaikytose vietose, pažymėtose Festivalio žemėlapyje. Į poilsio zoną kiekvienas atvykęs gali įsinešti maisto ir nealkoholinių gėrimų. 
 3. Festivalio bilietas nesuteikia apgyvendinimo paslaugos laboratorijoje ,,Medus“ ir Vienuolyno hostelyje ir būtina įsigyti atitinkamos apgyvendinimo kategorijos bilietą.  Vienuolyno hostelyje galima įsivesti ir gyvūnus, tačiau jei turite įsigiję miegamos vietos su augintiniu bilietą.
 4. Gyvenamosiose patalpose (laboratorijoje “Medus” ir vienuolyno hostelyje) vaikščioti su batais yra draudžiama.
 5. Vaikams iki 12 metų įėjimas į Festivalį yra nemokamas, tačiau dalyvavimas Festivalyje galimas tik su suaugusiojo (tėvų arba globėjų) palyda ir tik šiems pateikus amžių bei šeimyninį ryšį įrodantį dokumentą. Festivalio dalyviai  nuo 12 iki 18 metų Festivalyje gali dalyvauti tik lydimi pilnamečio asmens, kuris  prisiima visišką atsakomybę už nepilnametį. 
 6. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Organizatorius įspėja, kad padirbti, suklastoti ar prieš tai jau nuskenuoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes.
 7. Festivalio zonoje galima atsiskaityti bankinio mokėjimo kortele ir grynaisiais pinigais  – eurais.
 8. Organizatorius informuoja Festivalio dalyvius, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas normas.
 9. Festivalio teritorijoje be Organizatoriaus sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą.
 10. Organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti ir fotografuoti visoje Festivalio teritorijoje. Filmuota ir foto medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti  naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje  komunikacinėje medžiagoje. 

II DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kiekvienas Festivalio dalyvis, įsigydamas Festivalio bilietą per www.bilietai.lt, bilietų platinimo platformą, patvirtina, kad susipažino su Festivalio taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Asmenys, patenkantys į Festivalio teritoriją, įsipareigoja laikytis  Festivalio taisyklių. 
 2. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą ir saugumą. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus, Festivalio dalyvis  privalo nedelsiant pranešti Organizatoriui arba apsaugos darbuotojams. 
 3. Kiekvienas Festivalio dalyvis privalo viso Festivalio metu nešioti specialią renginio apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus neįleidžiami į Festivalio teritoriją.
 4. Festivalio teritorijoje gyvūnai vedžiojami tik su pavadėliais. Jei gyvūnas agresyvus, privalo dėvėti antsnukį. Visą atsakomybę už gyvūnų elgesį prisiima jo šeimininkai. 
 5. Festivalio dalyviai įsipareigoja tausoti apgyvendinimo vietos ir bendrų erdvių inventorių, piktybiškai jo negadinti ir nelaužyti. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar apgadinus Festivalio inventorių, Festivalio dalyviai privalo pranešti renginio Organizatoriui arba saugos darbuotojams. 
 6. Asmenys, atvykę į festivalį, privalo laikytis bendros tvarkos, nešiukšlinti, išvykstant iš renginio, savo šiukšles susirinkti ir išrūšiuoti.
 7. Organizatorius pasilieka teisę pinigus už bilietą ir nakvynę grąžinti tik tuo atveju, jeigu Festivalis buvo atšauktas.

III. SAUGA 

 1. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaujant su: Zarasų rajono savivaldybės administracija; VšĮ Inovatorių slėnimi; Renginio saugos tarnyba; Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu; Zarasų rajono policijos komisariatu bei Lietuvos policija; Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės  sveikatos priežiūros centru; Utenos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba bei Zarasų  priešgaisrine gelbėjimo tarnyba; Antalieptės seniūnija bei seniūnu.  
 1. Festivalio dalyviai privalo paklusti už Festivalio saugumą atsakingiems asmenims, pažymėtiems specialia apranga ar turintiems saugos darbuotojo akreditaciją. Jei paklusti atsisakoma, toks elgesys gali būti laikomas viešosios  tvarkos įstatymo pažeidimu. 
 2. Festivalio saugos darbuotojai turi teisę:

21.1 Tikrinti asmenų dalyvavimo Festivalyje leidimą (apyrankes); 

21.2 Tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę  ir/arba amžių; 

21.3 Tikrinti Festivalio dalyvių krepšius, rankines, kuprines ir rūbus bei rūbų  kišenes, jei kyla įtarimas, jog kai kurie Festivalio dalyviai bando įsinešti į  Festivalio teritoriją taisyklėse nurodomus draudžiamus įsinešti daiktus. Tuo atveju,  jei Festivalio metu draudžiami objektai yra randami Festivalio dalyvio krepšyje,  rankinėje, kuprinėje ar kitur, Festivalio saugos darbuotojai turi teisę tokį asmenį  pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį tas žmogus gali grįžti tik palikęs  neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio  krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės  medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi objektai, sprogmenys, saugos tarnyba turi  teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais,  perduoti asmenį policijai; 

21.4 Nurodyti Festivalio dalyviams Festivalio metu elgtis saugiai ir pagal  Festivalio taisykles. Prireikus, jas priminti. Turi teisę nepaklususiam Festivalio  taisyklėms dalyviui nurodyti palikti Festivalio teritoriją; 

21.5 Panaudoti fizinę jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba  savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių įrenginių saugumą. 

21.6 Iš festivalio išprašyti asmenis, kurių gyvūnai kelia grėsmę kitiems festivalio  dalyviams ar jų augintiniams. 

 1. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

22.1 Asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose  renginiuose; 

22.2 Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų  psichotropinių medžiagų; 

22.3 Asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų objektų, sprogmenų,  psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių gėrimų; 

22.4 Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali sukelti grėsmę sklandžiai  renginio eigai; 

 1. Organizatorius turi teisę į Festivalio teritoriją neįleisti:

23.1 Asmenų, kurių pateiktame asmens dokumente esanti nuotrauka neatitinka  pateikiančiojo asmens išvaizdos; 

23.2 Asmenų, kurie bando į Festivalį įsinešti neleistiną kiekį maisto ar skysčių,  kitų draudžiamų daiktų; 

23.3 Asmenų, kurie į renginio teritoriją bando įsinešti aplinkiniams pavojingų  daiktų/prietaisų; 

23.4 Asmenų, kurie su savimi neturi jokio galiojančio asmens dokumento. 

23.5 Organizatorius pasilieka teisę išprašyti renginio dalyvį iš Festivalio, jeigu  šiam kyla įtarimas, jog Festivalio dalyvis vienaip ar kitaip kenkia kitiems  Festivalio dalyviams ar yra neblaivus. Festivalio organizatorius privalo įspėti  Festivalio dalyvį, prieš priimant sprendimą šį išprašyti iš renginio teritorijos. 

 1. Visoje Festivalio teritorijoje ir vietovės apylinkėse draudžiama savavališkai kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, griliais ar kitais prietaisais, susijusiais su ugnimi, jos skleidimu. Draudžiama kirsti ar laužyti medžių šakas, krūmus, žaloti  bei niokoti gamtą. 
 2. Draudžiama statyti automobilius/dviračius Festivalio Aktyviojoje ir Poilsio zonose, išskyrus specialius leidimus turinčias transporto priemones.
 3. Draudžiama automobilius palikti šalikelėse. Festivalio parkinge draudžiama tiek automobilio salone, tiek prie automobilio leisti laisvalaikį, kurti poilsio vietas, leisti muziką, vartoti alkoholinius gėrimus ir t.t. 
 4. Draudžiama miegoti Parkingo zonoje;
 5. Siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą, draudžiama maudytis tvenkiniuose nuo 22:00 iki 05:00.
 6. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

29.1 Ginklus; 

29.2 Narkotikus ir su jais susijusius prietaisus; 

29.3 Pirotechnikos ir kitas degias, bei sprogstamas medžiagas; 

29.4 Alkoholinius gėrimus; 

29.5 Nesuderintas su organizatoriais reklamines priemones. 

IV. ATSAKOMYBĖ

30. Festivalio kontrolę vykdo Organizatorius, jo įgalioti asmenys, saugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai.

31. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos nukerpant festivalio apyrankę, jiems pinigai už įsigytus bilietus nebus grąžinami.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

33. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialioje Festivalio internetinėje svetainėje adresu www.zerowastefest.lt 

34. Visos renginio pavadinimo, logotipo, vizualinės medžiagos bei viešinamų tekstų autorinės teisės priklauso Organizatoriui.

Copyright © Zero Waste fest

Proudly powered by Wpopal.com